3. kolo kontinuální výzvy projektů Proof-of-Concept zahájeno

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 3. kolo kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění.

Program GAMA 2 vyhlašuje Technologická agentura ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park UP je koordinátorem těchto projektů. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají nápad na projekt s vysokým komerčním potenciálem. A zda ho mají, můžou zjistit při konzultaci s manažery VTP UP, nebo na semináři, který bude pro tyto účel realizován dne 30.4.2020. Na seminář je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP. Forma a místo realizace bude upřesněno podle aktuální epidemiologické situace. Příjem přihlášek byl zahájen 6.4.2020 a bude ukončen 17.5.2020. Po té budou přihlášky posouzeny, předloženy Radě pro komercializaci a vybrané projekty budou zaslány na Technologickou agenturu ČR. Vybrané projekty se mohou začít realizovat již od 1.7.2020
Tato forma projektů na Univerzitě Palackého byla v letech 2014-2019 úspěšně realizována v rámci programu GAMA. Tímto programem bylo celkem úspěšně podpořeno 28 dílčích projektů, bylo dosaženo 52 zajímavých výsledků, do realizace projektů a komercializace bylo zapojeno na smlouvy nebo dohody 73 pracovníků na napříč univerzitou a na řešení bylo rozděleno více jak 19 mil Kč. V aktuálním programu GAMA 2 pro období 2020 – 2022 je připraveno k rozdělení celkem 15 mil korun. Finanční prostředky lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Z projektu nelze hradit investice.
Při psaní projektu je třeba brát v potaz především to, aby projekt byl zaměřeny na podporu VaV aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a musí existovat trh s pravděpodobností uplatnění“, uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, nebo ověřené technologie“ dodal.
Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů Ph.D. studia, se mohou se svými nápady na projekty PoC hlásit kontinuálně. Vyplnění přihlášky lze konzultovat s manažery VTP UP. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení.
Celkový harmonogram 3. kola výzvy PoC projektů je následující:
6.4.2020               Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 3. kola kontinuální výzvy
30.4.2020            Seminář pro žadatele, 13:00 – 14:00 hod (forma a místo bude upřesněno dle epidemiologické situace)
17.5.2020            Odevzdání přihlášek dílčích projektů (elektronicky)
od 18.5.2020      Hodnocení odevzdaných přihlášek
12.6.2020            Předložení přihlášek Radě pro komercializaci
19.6.2020            Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření
22.-25.6.2020     Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
26.6.2020            Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR
1.7.2020               Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů
Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id