4. kolo kontinuální výzvy projektů Proof-of-Concept zahájeno

Další kolo kontinuální výzvy projektů Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2 je zahájeno. Zájemci o finanční podporu na ověření svých výzkumných výsledků a následné uplatnění na trhu se mohou hlásit na Vědeckotechnickém parku (VTP UP) do 16.8.2020.

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit, které směřují ke komerčnímu uplatnění na trhu. Výsledky těchto aktivit musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. A zda ho mají, můžou vědci zjistit během konzultace s manažery VTP UP, nebo na semináři, který se bude  konat on-line dne 25.6.2020. Na seminář je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP, kde naleznete odkaz na přihlášení.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Žádosti zpracovávají zaměstnanci Vědeckotechnického parku UP a následně je předávají Radě pro komercializaci. Celkový harmonogram přihlášek dílčích PoC projektů v rámci projektu GAMA 2 TAČR (č. p. TP01010015) pro 4. kolo kontinuální výzvy vyhlášené rektorem UPOL je následující:

 

25. 5. 2020 Vyhlášení příjmu přihlášek PoC
25. 6. 2020 Seminář pro žadatele  13:00-14:00 hod na MS Teams

Registrace ZDE

16. 8. 2020
do 23h59
Odevzdání přihlášek dílčích projektů
od 17. 8. 2020 Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek
11. 9. 2020 Předložení projektů Radě pro komercializaci
18. 9. 2020 Zasedání Rady pro komercializaci
21. – 24. 9. 2020 Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
25. 9. 2020 Zaslání schválených projektů na TAČR
1. 10. 2020 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

Program GAMA 2 vyhlašuje Technologická agentura ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park UP je koordinátorem těchto projektů. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají nápad na projekt s vysokým komerčním potenciálem. Tato forma projektů na Univerzitě Palackého byla v letech 2014-2019 úspěšně realizována v rámci programu GAMA. Tímto programem bylo celkem úspěšně podpořeno 28 dílčích projektů, bylo dosaženo 52 zajímavých výsledků

Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id