5. kolo kontinuální výzvy projektů Proof-of-Concept zahájeno

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 5. kolo kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění.

Program GAMA 2 vyhlašuje Technologická agentura ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park UP je koordinátorem těchto projektů. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají nápad na projekt s vysokým komerčním potenciálem. A zda ho mají, můžou zjistit při konzultaci s manažery VTP UP, nebo na semináři, který bude pro tyto účel realizován dne 1. října 2020. Na on-lince seminář (MS Teams) je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP. Příjem přihlášek bude zahájen 1. 9. 2020 a bude ukončen 1. 11. 2020. Po té budou přihlášky posouzeny, předloženy Radě pro komercializaci a vybrané projekty budou zaslány na Technologickou agenturu ČR. Vybrané projekty se mohou začít realizovat již od 1. 1. 2021
Tato forma projektů na Univerzitě Palackého byla v letech 2014-2019 úspěšně realizována v rámci programu GAMA. Tímto programem bylo celkem úspěšně podpořeno 28 dílčích projektů, bylo dosaženo 52 zajímavých výsledků, do realizace projektů a komercializace bylo zapojeno na smlouvy nebo dohody 73 pracovníků na napříč univerzitou a na řešení bylo rozděleno více jak 19 mil Kč. V aktuálním programu GAMA 2 pro období 2020 – 2022 je připraveno k rozdělení více jak 17 mil korun. Finanční prostředky lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Z projektu nelze hradit investice. V současné době je v řešení 6 projektů a Rada pro komercializaci hodnotí 5 nových projektů.
„Přihlášené projekty mají velkou šanci na podpoření, pokud splňují základní podmínku, kterou je komerční potenciál přihlašovaného VaV, ať už v podobě existujícího nebo nově vytvářeného trhu“, uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Výsledkem PoC nemusí být finální produkt, ale jedná se o ověření přenositelnosti do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze software“ dodal.
Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů Ph.D. studia, se mohou se svými nápady na projekty PoC hlásit kontinuálně. Vyplnění přihlášky lze konzultovat s manažery VTP UP. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení.
Celkový harmonogram 5. kola výzvy PoC projektů je následující:
  1. 9.2020 Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 3. kola kontinuální výzvy
  2. 10. 2020 Seminář pro žadatele, 13:00 – 14:00 hod
  3. 11.2020 Odevzdání přihlášek dílčích projektů
od 2. 11. 2020                    Hodnocení odevzdaných přihlášek
  1. 12. 2020 Předložení přihlášek Radě pro komercializaci
  2. 12. 2020 Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření
  3. – 17. 12. 2020 Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
  4. 12. 2020 Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR
  5. 1. 2021 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů
Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id  nebo http://poc.vtpup.cz.