CytoTrap

Cytocentrifugační adaptér

CytoTrap

CytoTrap

Cytocentrifugační adaptér

CytoTrap je speciální adaptér pro provádění cytocentrifugace v běžně používaných centrifugách s výkyvným rotorem. Jeho unikátní konstrukce umožňuje uživateli během sedimentace zcela, případně i z části, odstranit rozpouštědlo. CytoTrap může být také kromě samotné cytocentrifugace použit k následné další úpravě vzorků (barvení, promývání, apod.)
Při naší práci jsme potřebovali lepší zařízení pro cytocentrifugaci. CytoTrap představuje řešení.
Dr. Karel Koberna, vynálezce

Videonávod:

Návod ke stažení

Náš příběh

V případě adherentních buněk jsme na našem pracovišti nejčastěji používali pro jejich kultivace a následné zpracování kruhová krycí skla o průměru cca 12 mm. Tato skla významně šetří množství používaných roztoků, protože i pro několikahodinové inkubace běžně stačí cca 20 mikrolitrů roztoku. U vzorků suspenzních buněk jsme však byli nuceni požívat relativně velká podložní skla nebo se spolehnout na málo efektivní sedimentaci buněk na krycí skla. Důvodem byla okolnost, že běžné cytocentrifugy, které se používají pro záchyt suspenzních buněk, pracují s podložními, nikoli krycími skly. Kromě toho použití cytocentrifugy vedlo k nutnosti kupovat relativně drahé cytocentrifugační kazety, k vyšším nárokům na množství roztoků a k nutnosti přizpůsobit existující protokoly. To vše společně s asi nejdůležitějším faktorem, že cytocentrifuga se nacházela o několik pater výš než naše laboratoř, zatímco běžná centrifuga s výkyvným rotorem přímo vedle našich laboratorních stolů, nás přivedlo k nápadu zkonstruovat speciální kazetu pro běžné centrifugy s výkyvným rotorem.

Nejprve bylo navrženo několik prvních prototypů, které byly zhotoveny pomocí 3D tisku. Jelikož se ukázalo, že navržený koncept dovoluje nejen záchyt buněk, ale díky umístění kazety do běžných 50 ml zkumavek i další kroky, např. fixaci, permeabilizaci a značení, byly další prototypy zhotoveny pomocí přesného obrábění z chemicky odolného teflonu. To výrazně zjednodušilo manipulaci a umožnilo zachytávat a dále zpracovat nejen eukaryotní buňky, ale rovněž bakteriální buňky, případně jiný částicový materiál. Použitý koncept byl dále rozvíjen a zjednodušován až do současné podoby Cytotrapu: zařízení pro záchyt a následné zpracování buněk z jejich suspenzí. V současnosti již tento koncept dovoluje jednoduchým přidáním nebo odebráním jediného těsnění zvolit mezi suchou nebo mokrou cestou záchytu buněk. Funkčnost konceptu nás potěšila i díky faktu, že jediným spotřebním materiálem, který je v průběhu zpracování vzorku spotřebován, je malý kousek filtračního papíru.

Co vám CytoTrap přinese?

Cytocentrifugace bez drahé cytocentrifugy
CytoTrap je chytrá laboratorní pomůcka, která Vám umožní použít pro cytocentrifugaci běžnou centrifugu s výkyvným rotorem na místo drahých a rozměrných cytocetrifugačních zařízení. Šetříte nejen peníze, ale i místo v laboratoři.
Nízká spotřeba činidel
Díky konstrukci CytoTrapu není nutné používat velké množství činidel, do kterých se vzorky standardně namáčí. Stačí pouze nakápnout minimální množství činidla přímo do komory CytoTrapu. Vzorek pak stačí pouze stočit.
Použití standardních zkumavek
CytoTrap je konstruován tak, abyste nemuseli používat speciální a drahé zkumavky. Místo toho si vystačíte se standardními 25ml centrifugačními zkumavkami. Ušetříte tak nejen peníze, ale i starosti s objednáváním spotřebního materiálu.
Jednoduché promývání a barvení
Vaše práce po cytocentrifugaci nekončí. S CytoTrapem můžete pokračovat v dalších procedůrách, jako jsou barvení, nebo promývání, přímo v centrifuze bez nutnosti dodatečné manipulace se vzorkem.

Kontaktujte nás

suchomel

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
mobil: +420 739 329 981
petr.suchomel@upol.cz

Zajímá mě více informací o CytoTrapu

Pole označená * jsou povinná!