Jaderné analytické metody

Mössbauerova spektroskopie

Co je Mössbauerova spektroskopie?

Unikátní a velmi přesná nedestruktivní analytická metoda.
Založena na jevu bezodrazové emise a absorbce gama záření.
Využívána především k analýze železo obsahujících materiálů (včetně nanomateriálů).
Poskytuje informaci o struktuře a přesném složení vzorku (včetně oxidačních stavů a okolí studovaných atomů).
Může být použita i pro analýzu dalších kovů, např. cínu.

Co nabízíme:

Strukturální, fázovou a magnetickou charakterizaci železo (případně cín) obsahujících materiálů.
Stanovení valenčních a spinových stavů železných atomů.
Využití Mössbauerova spektrometru pro měření zbytkového austenitu.
Elektronovou mikroskopii a její využití (SEM, EDX).
Modelování a simulaci dynamických jevů pomocí superpočítače.
Mössbauerova spektroskopie
Mössbauerova spektroskopie
Mössbauerova spektroskopie
Mössbauerova spektroskopie
Mössbauerova spektroskopie
Mössbauerova spektroskopie

Kontaktujte nás

kubecka

Dr. Ing. Petr Kubečka

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, VEDOUCÍ ODD.
telefon: +420 585 631 449
mobil: +420 734 265 043
petr.kubecka@vtpup.cz