Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Kapesní fluorometr FluorPen FP100

Pracoviště přístroje "Kapesní fluorometr FluorPen FP100"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Kapesní fluorometr FluorPen FP100"
Výrobce Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Měření na listech
Použití FluorPen je přenosný fluorometr s bateriovým napájením, který umožňuje provádět rychlá a přesná měření fluorescenčních parametrů chlorofylu v laboratoři, skleníku i v terénu. Přístroj může být efektivně využit pro studium fotosyntetické aktivity, detekci stresů, testování herbicidů, screening mutací. Jednoduché dvojtlačítkové ovládání vytváří z přístroje FluorPen idelání nástroj pro výuku fotosyntézy. Díky velké vnitřní paměti je FluorPen hodnotným nástrojem pro velké projekty mapování rostlin.
Specifikace
  • Zaznamenávané parametry: FT - kontinuální fluorescenční výnos v non-aktinickém osvětlení, QY - Photosystem II kvantový výnos
  • Saturační osvětlení: nastavitelné od 0 do 100 % (do 3,000 µmol(photon).m-2.s-1
  • Aktinické osvětlení: nastavitelné od 0 do 100 % (do 1,000 µmol(photon).m-2.s-1
  • Měřicí osvětlení: nastavitelné od 0 do 100 % (do 3,000 µmol(photon).m-2.s-1
  • Detektor: PIN fotodioda s pásmovým filtrem 697 až 750 nm
  • Kapacita paměti: 4 MB
  • Interface: USB
  • Software: FluorPen 1.0
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Kapesní fluorometr FluorPen FP100"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"