Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorometr Plant Efficiency Analyser

Pracoviště přístroje "Fluorometr Plant Efficiency Analyser"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Fluorometr Plant Efficiency Analyser"
Výrobce Hansatech Instruments Ltd., Norfolk, Anglie
Počet kusů 1
Stáří 1997
Podmínky Měření na listech a suspenzích
Použití Fluorometr Handy PEA tvoří detektor a kompaktní řídicí jednotka s elektronikou, poskytující vysoké časové rozlišení, tolik potřebné pro měření rychlé indukční kinetiky fluorescence chlorofylu.
Hlavními výhodami systému jsou velká paměť umožňující uložení až 1000 plnohodnotných měření, vysoké časové rozlišení pro měření fluorescenční kinetiky a saturační fokusované LED pole pro přesné stanovení Fmax.

Aplikace: Měření fluorescenční indukce chlorofylu
Specifikace
  • Osvětlení: zaostřené pole velmi jasných červených LED s NIR short pass cut-off filtry. Vrchol vlnové délky 650 nm. Pološířka spektrální čáry 22 nm. Max. intenzita na povrchu listu >3000μmol m-2s-1
  • Detektor: rychlá PIN fotodioda s long pass filtrem RG9
  • Délka záznamu: 0,1 - 300 s
  • Paměť: až 1000 jednosekundových záznamů
  • Komunikace: RS 232 - obousměrná sériová komunikace
  • Displej: 8 řádků x 20 znaků LCD
  • Životnost baterie: Typicky 8 - 9 hod při 1 sekundových záznamech a 120 měřeních za hodinu
Měření fluorescence přímou detekcí
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorometr Plant Efficiency Analyser"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"