Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měřič vodního potenciálu listů

Pracoviště přístroje "Měřič vodního potenciálu listů"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Měřič vodního potenciálu listů"
Výrobce Wescor Inc., Logan, Utah, USA
Počet kusů 1
Stáří 1991
Použití Přístroj HR-33T firmy Wescor se stal standartem v měření vodního potenciálu listů. Přístroj měří oběma používanými metodami (hygrometrickou i psychrometrickou). Přístroj obsahuje sofistikovanou měřicí a řídicí smyčku, která automaticky upravuje teplotu termočlánku dle teploty rosného bodu. Přístroj HR-33T je vhodný pro laboratorní i terénní aplikace.

Aplikace: měření vodního potenciálu listů
Specifikace
  • Měřicí metoda: hygrometrická (automatic dew point depression) or psychrometrická (wet bulb depression)
  • Rozsahy: 10, 30, 100, 300 μV
  • Přesnost: ±1% z plného rozsahu (recorder output), ±2% z plného rozsahu (panel meter)
  • Šum: 0.1 μV peak to peak
  • Vstupní impedance: 1 MΩ
  • Max. impedance zdroje: 100 Ω (vyšší impedance snižuje přesnost)
  • Recorder Output (výstup): 10 V na plné výchylce (10 mA)
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Měřič vodního potenciálu listů"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"