Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200

Pracoviště přístroje "Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200"
Výrobce Picoquant GmbH (Germany)
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití FluoTime 200 je výkonný fluorescenční systém s modulární konstrukcí, časovým rozlišením jednoho fotonu a vysokou flexibilitou. Obsahuje kompletní opriku a elektroniku pro záznam fluorescenčního rozpadu na základě TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting).
Systém je navžen pro použití s femtosekundovým nebo pikosekundovým laserem. Pomocí systému FluoTime 200 lze rozlišit rozpadové časy do délky pikosekund. Opakovací frekcence systému je 85 MHz, což umožňuje provádět několik milionů měření za sekundu.

Aplikace: měření dob života fluorescence (zhruba 100 ps - 100 ns), dohasínání anizotropie, FRET, DAS, TRES, detekce interakcí molekul, sledování dynamiky molekul, organické molekuly i biomolekuly
 • fluorescenční spektroskopie s časovým rozlišením
 • fluorescenční analýza dohasínání anizotropie
 • ultra citlivá analýza
 • fotochemie
 • materiálový výzkum
 • analýza solárních článků
 • měření singletového kyslíku
 • high-end fotofyzikální výzkum
Specifikace
 • Metoda korelovaného čítaní fotonů (TCSPC)
 • Pulsní zdroje: LED 298 nm, LED 308 nm, Laser LED 445 nm
 • Detekce emise: 300 - 820 nm
 • Časové rozlišení: až 4 ps/kanál
 • Software: FluoFit Pro
 • Analytické možnosti (s použitím FluoFit Pro): exponencial decay, lifetime distribution, anisotropy, global analysis
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200"
"Biofyzika", "Imunologie", "Fyziologie", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"