Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Gradient thermo-cycler

Pracoviště přístroje "Gradient thermo-cycler"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav biologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Od roku 2000 je součástí ústavu Laboratoř genového inženýrství, kterou vede Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Laboratoř se zabývá:
1.) studiem vrozených poruch erytropoézy
2.) molekulární patofyziologií hematologických malignit

Zejména pak funkčním studiem těch signálních proteinů, které hrají klíčovou úlohu v nádorové transformaci a jejichž inhibice může sloužit k cílené nádorové terapii.

Pracoviště se skládá z:

- laboratoř klonovacích technik (plasmidová práce, RNA, klonování do vektorů)
- mikrobiologická laboratoř (klování v bakteriích, bakteriální transformace)
- laboratoř buněčných a tkáňových kultur (cílená mutageneze v embryonálních kmenových buňkách, místně-specifická rekombinace, transfekce savčích buněk, kultury buněčných linií, buněčných hybridů a primárních lidských nádorových buněk a tkání)
Přístroj "Gradient thermo-cycler"
Výrobce Bio-Rad
Počet kusů 1
Stáří 2004
Podmínky Nutno rezervovat předem
Použití MJ Mini je výkonný nízkokapacitní 48 jamkový kompaktní gradientový thermo-cycler. Výhodou oproti ostatním přístrojům z této kategorie je právě použití technologie teplotního gradientu, což umožňuje optimalizovat reakce pro maximální efektivitu a přesnost kvantifikace.
Vysoká rychlost náběhu (ramping) a nastavení teploty umožňuje provádět rychlé, opakovatelné cykly. MJ Mini cycler dosahuje mimořádně rychle teplotní uniformity, čímž poskytuje přesnost tolik nutnnou pro citlivé aplikace - jako např. kvantitativní PCR.

Aplikace: kvantitativní PCR-molekulární biologie
Specifikace
  • Kapacita: 48x0,2 ml zkumavky, 48 jamková PCR deska, 6x8 zkumavkové pásy, nebo 12x0.5 ml zkumavky
  • Rychlost náběhu: do 2,5°C/s
  • Teplotní rozsah: 0-99°C, ale ne více než 30°C pod okolní teplotou
  • Přesnost teploty: ±0,2°C z programované cílové teploty při 90°C, NIST-traceable
  • Rovnoměrnost teploty: ±0,4°C mezi jamkami během 10 sec, při 90°C
  • Interface: USB port
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Gradient thermo-cycler"
"Genetika a molekulární biologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog"