Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Spektrofotometr/Fluorimetr

Pracoviště přístroje "Spektrofotometr/Fluorimetr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav biologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Od roku 2000 je součástí ústavu Laboratoř genového inženýrství, kterou vede Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Laboratoř se zabývá:
1.) studiem vrozených poruch erytropoézy
2.) molekulární patofyziologií hematologických malignit

Zejména pak funkčním studiem těch signálních proteinů, které hrají klíčovou úlohu v nádorové transformaci a jejichž inhibice může sloužit k cílené nádorové terapii.

Pracoviště se skládá z:

- laboratoř klonovacích technik (plasmidová práce, RNA, klonování do vektorů)
- mikrobiologická laboratoř (klování v bakteriích, bakteriální transformace)
- laboratoř buněčných a tkáňových kultur (cílená mutageneze v embryonálních kmenových buňkách, místně-specifická rekombinace, transfekce savčích buněk, kultury buněčných linií, buněčných hybridů a primárních lidských nádorových buněk a tkání)
Přístroj "Spektrofotometr/Fluorimetr"
Výrobce TECAN
Počet kusů 1
Podmínky Nutno rezervovat předem
Použití Spectrafluor Plus je plně automatický počítačem řízený přístroj pro měření fluorescence, absorbance a luminiscence na vzorcích umístěných v mikrodestičkách. Spectrafluor plus je vhodný pro širokou škálu rutinních i výzkumných aplikací v oblastech fluorescence (časově rozlišená fluorescence TRF, intenzita fluorescence FI, rezonanční přenos fluorescenční energie FRET), absorbance (v UV a VIS části spektra) a luminiscence.

Aplikace: stanovení absorbance, flourescence, luminiscence
Specifikace
 • Zdroj: xenonová výbojka s vysokou energií
 • Detektor: boční okno, fotoásobič s nízkým temným proudem
 • Rozsah vlnových délek fluorescenčního spektrálního filtru: 340 - 700 nm
 • Fluorescenční citlivost 4FMOLE: ≤1.5pg fluoresceinu v 200 μl, ≤4fmol/jamka na tmavé desce
 • Fluorescenční excitační filtry: 340 - 700 nm (volitelné)
 • Fluorescenční emisní filtry: 340 - 700 nm (volitelné)
 • Rozsah vlnových délek absorbačního spektrálního filtru: 230 - 750 nm
 • Rozsah vlnových délek luminiscence: 400 - 700 nm
 • Třepání desky: lineární a orbitální, 3 intenzity
 • Typ mikrodestiček: 6, 24, 96, 384 nebo 1536 jamkové mikrodesky
 • Interfacen: RS 232 a paralelní port
Manual Manuál (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Spektrofotometr/Fluorimetr"
"Genetika a molekulární biologie"