Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Gel dokumentační systém

Pracoviště přístroje "Gel dokumentační systém"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav biologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Od roku 2000 je součástí ústavu Laboratoř genového inženýrství, kterou vede Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Laboratoř se zabývá:
1.) studiem vrozených poruch erytropoézy
2.) molekulární patofyziologií hematologických malignit

Zejména pak funkčním studiem těch signálních proteinů, které hrají klíčovou úlohu v nádorové transformaci a jejichž inhibice může sloužit k cílené nádorové terapii.

Pracoviště se skládá z:

- laboratoř klonovacích technik (plasmidová práce, RNA, klonování do vektorů)
- mikrobiologická laboratoř (klování v bakteriích, bakteriální transformace)
- laboratoř buněčných a tkáňových kultur (cílená mutageneze v embryonálních kmenových buňkách, místně-specifická rekombinace, transfekce savčích buněk, kultury buněčných linií, buněčných hybridů a primárních lidských nádorových buněk a tkání)
Přístroj "Gel dokumentační systém"
Výrobce Alpha Innotech
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Nutno rezervovat předem
Použití Real-time gelový dokumentační systém AlphaDigiDoc RT2 umožňuje manipulaci a snímání vzorků při zachování kompaktních rozměrů.
Systém AlphaDigiDoc RT2 je doplněn uživatelsky přívětivých softwarem AlphaEase FC, který je určen pro obrazovaou analýzu (aplikace falešných barev, filtrů, popisů) a dokumentaci gelů (molekultární hmotnost, počítání kolonií, dendrogramy).

Aplikace: real time gelová dokumentace, snímání v modu fluorescence a absorbance, denzitometrické hodnocení
Specifikace
  • Rozlišení fotoaparátu: 640x480, 1024x768, 1600x1200, 2048x1536, 2816x2112 pixelů
  • Expoziční čas: 8 ms - 16 s
  • Podporované formáty: TIFF, JPG, BMP
  • Systém ostření: Auto Focus a Manual overide
  • Bit hloubka: 8-bit stupně šedi, 24-bit barvy
  • Paměťová karta: 64 MB a více
  • Interface: USB
  • Software: AlphaEase FC
Manual Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Kategorie přístroje "Gel dokumentační systém"
"Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi", "Morfologické obory a cytologie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Biotechnologie a bionika", "Hygiena", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Farmakologie a lékárnická chemie", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina"