Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Chlazená centrifuga SIGMA 3K30

Pracoviště přístroje "Chlazená centrifuga SIGMA 3K30"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Chlazená centrifuga SIGMA 3K30"
Výrobce SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo
Počet kusů 1
Stáří 2002
Podmínky Variabilita kapacity zkumavek v závislosti na použitém rotoru a adaptérech
Použití Základní aplikací centrifugy SIGMA 3K30 je izolace čisté frakce studovaných částic z různorodé směsi pomocí odstředivé síly. Výhodou této centrifugy je termostat umožňující nastavení teploty v rozmezí –20 až +40 °C.
Specifikace
  • Rozsah rychlostí: 100 - 30 000 min-1 (nastavitelné v krocích po 1 min-1)
  • Max. RCF: 60 000 x g
  • Max. kapacita: 6 x 85 ml
  • Nastavitelná teplota: –20 až +40 °C
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Chlazená centrifuga SIGMA 3K30"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Morfologické obory a cytologie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Biotechnologie a bionika", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Farmakologie a lékárnická chemie"