Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Polarizační mikroskop Olympus BX 50

Pracoviště přístroje "Polarizační mikroskop Olympus BX 50"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Polarizační mikroskop Olympus BX 50"
Výrobce Olympus
Počet kusů 1
Stáří 1998
Použití Přístroj je určen pro pozorování v procházejícím i odraženém světle, je doplněn digitální videokamerou PixeLINK PL A 642 a digitálním fotoaparátem. Je vhodný pro aplikace v mineralogii, petrografii (včetně technické) a petroarcheologii, případně i pro studium biominerálů.
Specifikace
  • Suché objektivy: 4x, 10x, 20x
  • Olejové imerzní objektivy: 40x, 60x, 100x
  • Vodní imerzní objektiv: 40x
  • Fázové objektivy: 40x, 100x
Manual Manuál (CZ)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Polarizační mikroskop Olympus BX 50"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území"