Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr

Pracoviště přístroje "Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr"
Výrobce Biotek Instruments USA
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Synergy™ HT reader používá unikátní optický systém s dvěmi zdroji světla, kombinovaný s monochromátorem, nabízející vynikající výkon při stanovování Absorbance, Fluorescence a Luminescence. Řízení přístroje (čtení dat a jejich interpetace) je zajištěno pomocí softwaru BioTek Gen5™ Data Analysis. Pro snadné propojení s PC lze použít sériového či USB portu.

Aplikace: spektrofometrie, spektrofluorometrie, stanovování absorbance, fluorescence a luminescence
Specifikace
 • Zdroje: Fluorescence - Wolfram halogenový (20 W); TRF, Absorbance - xenonová výbojka
 • Absorbance - reozsah vlnových délek: 200 - 999 nm, 1 nm přírůstek
 • Absorbance - přesnost vlnové délky: 2 nm
 • Absorbance - dynamický rozsah: 0 - 4,0 OD
 • Absorbance - rozlišení: 0.001 OD
 • Fluorescence - rozsah vlnové délky: 300 - 700 nm
 • Fluorescence - citlivost: typicky 5 pM fluoresceinu
 • Fluorescence - dynamický rozsah: 5 decades
 • Luminescence - rozsah vlnových délek: 300 - 700 nm
 • Luminescence - citlivost: 30 amol ATP typicky (flash)
 • Luminescence - dynamický rozsah: >6 dekád
 • Typy mikrodesek: 6 až 384 jamkové desky, PCR zásobníky, Terasaki zásobníky
 • Teplota: 4°C nad okolní až 50°C
 • Interface: USB nebo sériový port
 • Software: BioTek Gen5™ Data Analysis
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou.
Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Pedologie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Fyziologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie", "Biotechnologie a bionika", "Farmakologie a lékárnická chemie"