Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Spektrofotometr Uvikon XL

Pracoviště přístroje "Spektrofotometr Uvikon XL"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Spektrofotometr Uvikon XL"
Výrobce Secomam, Francie
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Uvikon XL udává standart excelence v oblasti optiky, softwaru i výkonu. Díky svému nízkému světelnému rozptylu, skvělé fotometrické linearitě a vysokému rozlišené pokryje Uvikon XL snadno vaše požadavky na laboratorní UV/Vis spektrofotometrii. Přístroj je určen pro rutinní i náročné laboratorní aplikace. Díky softwaru a systému zpracování dat je tento spektrofotometr také maximálně všestranný a práce s ním velice produktivní.

Aplikace: UV/Vis spektrofotometrie
Specifikace
 • Optika: dvoupaprsková
 • Zdroje: deuteriový a wolfram-halogenový
 • Rozsah vlnových délek: 180 – 900 nm
 • Kroky vlnové délky: 0,05 – 10 nm
 • Skenovací rychlost: 5 – 2000 nm/min
 • Šířka pásma: 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 6 nm; 0.5, 1, 2, 4 nm - redukovaná výška
 • Přesnost vlnové délky: ±0,25 nm
 • Reprodukovatelnost vlnové délky: ±0.025 nm
 • Fotometrický rozsah: ±5 Abs
 • Fotometrická přesnost: ±3 mAbs
 • Software: LabPower
Manual Manuál (EN)
Manuál k software (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Spektrofotometr Uvikon XL"
"Biofyzika"