Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hopplerův viskozimetr KF3.2

Pracoviště přístroje "Hopplerův viskozimetr KF3.2"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Hopplerův viskozimetr KF3.2"
Výrobce HAAKE MEDINGEN GMBH, Německo
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Klasický viskozimetr dle Fritze Höpplera z r. 1933 slouží především ke zjišťování viskozity transparentních newtonovských substancí. Uvnitř skleněného válce je měřený vzorek, temperovaný pomocí termostatu kapalinou ve dvojitém plášti. Do vzorku se vhodí standardní kulička a měří se doba jejího pádu vzorkem na dno. Výhodou metody je jednoduchost a současně přesnost.
Sestava viskozimetru KF 3.2 obsahuje základní přístroj (viskosimetr a stativ) s kontrolním teploměrem a pouzdro se 6 měřícími kuličkami a kontrolním měřidlem na koule.

Aplikace: měření viskozity, vstupní a výstupní kontrola zboží, výuka studentů, jednodušší měření
Specifikace
  • Typ: kuličkový viskozimetr dle DIN 53 015
  • Rozsah viskozity: 0,6 - 70 000 mPas
  • Rozsah teploty vzorku: -60 až +150 °C
  • Rozsah kontrolního teploměru: -1 až +21 °C
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Hopplerův viskozimetr KF3.2"
"Mechanika tekutin", "Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"