Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Gama spektrometr

Pracoviště přístroje "Gama spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Gama spektrometr"
Výrobce ORTEC (USA)
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Gamma spektroskopie je věda zabývající se identifikací a kvantifikací radionuklidů pomocí analýzy energiových spekter záření gama produkovaných v gama spektrometru.
Tento gama spektrometr se skládá ze scintilačního krystalu NaI/Tl s fotonásobičem (model 905-3), základny pro fotonásobič (model 296), mnohokanálového analyzátoru a zesilovače ve formě PCI karty microACE. Sběr dat a jejich analýza je zajištěna pomocí software Maestro-32.

Aplikace: Měření spekter zářičů gama, detekce ionizujícího záření.
 • Monitorování radioaktivity v životním prostředí
 • monitoring osob
 • monitoring koroze reaktorů
 • bezpečnost radioaktivních materiálů
 • forenzní a jaderné forenzní vědy
 • testování materiálů
 • geologie a mineralogie
 • nukleární medicína radiofarmaka
 • monitorování průmyslových procesů
Specifikace
 • Napětí mezi katodou a anodou: nastavitelné od +600 V do +1100 V (uzeměná katoda, kladná anoda), zpětnovazební regulace
 • Typická účinnost v % (použit 1-μCi 137Cs zdroj umístěn ve vzdálenosti 10 cm): 0.75 @0.5 MeV a 0.45 @2.0 MeV
Manual Datasheet k detektoru (EN)
Datasheet k základně pro fotonásobič 296 (EN)
Datasheet k software Maestro32 (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Gama spektrometr"
"Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače", "Biofyzika", "Jaderná a kvantová chemie, fotochemie", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Hygiena", "Senzory, čidla, měření a regulace", "Jaderná energetika"