Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroj měřící - S/Š

Pracoviště přístroje "Přístroj měřící - S/Š"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Přístroj měřící - S/Š"
Výrobce Satrapa, Rakousko
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Testování kvality sonografu.
Specifikace Testovací fantom, PC, vyhodnocovací program.
Manual ÚLB LF UP Olomouc, Hněvotínská 3.
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou, Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Přístroj měřící - S/Š"
"Biofyzika"