Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Analyzátor PSF ultrasonografu

Pracoviště přístroje "Analyzátor PSF ultrasonografu"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Analyzátor PSF ultrasonografu"
Výrobce Trystom, Olomouc
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Měření kvality zobrazení u sonografu
Specifikace Vana s médiem, tříosové polohovací zařízení, PC, vyhodnocovací programy.
Manual ÚLB LF UP Olomouc, Hněvotínská 3
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "Analyzátor PSF ultrasonografu"
"Biofyzika"