Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

MasterScreen IOS

Pracoviště přístroje "MasterScreen IOS"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "MasterScreen IOS"
Výrobce Jaeger
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Je nutné poučení obsluhy.
Použití MasterScreen IOS umožňuje stanovit impedanci respiračního systému a spolehlivě měřit rezistanci centrálních a periferních dýchacích cest na základě 30 sekundového měření při klidném dýchání. IOS je určen pro použití zejména v oblastech plicních onemocnění, pediatrie, geriatrie a pracovního lékařství.

Aplikace: diagnostika balbuties
Specifikace Spirometrické parametry: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, VCin, VCex, VCmax, ...
Průtok/objemové parametry: FVC, FEV1, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, FEV1%VC, ...
Měřené oscilometrické parametry:
  • Z5 = velikost respirační impedance
  • R5 = celková respirační resistance
  • R20 = proximální respirační resistance
  • X5 = distální kapacitní reaktance
  • Fres = resonanční frekvence
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie přístroje "MasterScreen IOS"
"Biofyzika", "Pneumologie", "ORL, oftalmologie, stomatologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"