Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Radim 3A

Pracoviště přístroje "Radim 3A"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Radim 3A"
Výrobce Ing. Jiří Plch – SMM
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Radim 3A je přenosný monitor radonu, určený pro měření objemové aktivity (OAR) a následné stanovení rychlosti přísunu a větracího koeficientu v pobytových prostorech. Kromě OAR realizuje také měření teploty, tlaku vzduchu a relativní vlhkosti. Čtení dat je zajišteno přenosem přes rozhraní RS232 (COM) do PC. Součástí přístroje je software umožňující snadný import dat do MS Excel a grafickou interpretaci výsledků. Hlavními výhodami zařízení jsou vysoká citlivost a dlouhá výdrž akumulátoru pro provoz v terénu.

Princip měření: Stanovení aktivity radonu měřením alfa-aktivity dceřiných produktů radonu RaA, které jsou usměrněny na povrch polovodičového detektoru elektrickým polem vysoké intenzity
Specifikace
  • Citlivost: 0,8 (imp/h) / (Bq/m3)
  • Doba vzorkování: 10 min – 24 hod. s krokem 10 min
  • Minimální aktivita: 30 Bq/m3 (statistická chyba ±20%)
  • Maximální aktivita: 150 kBq/m3 při 1 hod. měření
  • Paměť: 19 096 měření
  • Komunikace: RS232
  • Napájení: 6 ks NiMH akumulátoru (40 dní na jedno nabití), ze sítě
  • Hmotnost: 2,5 kg
Manual Manuál v češtině
Manuál v angličtině
Datasheet v češtině
Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Radim 3A"
"Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území"