Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Totální stanice Trimble 5503 DR standard

Pracoviště přístroje "Totální stanice Trimble 5503 DR standard"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geografie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyzické a socioekonomické geografie. Georeliéf a krajina. Prostorové aspekty sociálního a ekonomického prostředí. Tvorba databází v prostředí GIS. Atlasová tvorba, tematické atlasy krajů.
Charakteristika služeb: Fyzická geografie: analýza rizikových faktorů svahové pochody protipovodňová opatření (např. podklady pro ÚPD) dlouhodobá a krátkodobá meteorologická měření inverze, kvalita ovzduší, městské klima informace pro obyvatelstvo termální snímkování a mapování Socioekonomická geografie: demografické analýzy a projekce obyvatelstva analýzy trhu práce analýzy trhu bydlení dotazníková šetření regionálně-geografické studie ad hoc studie ve vztahu k prostorovým informacím
Přístroj "Totální stanice Trimble 5503 DR standard"
Výrobce Trimble
Počet kusů 1
Použití Totální stanice Trimble 5503 slouží k přesnému geodetickému měření. Umožňuje měření na hranol i bez hranolu s koaxiální laserovou stopou. Má odnímatelnou alfanumerickou klávesnici a integrovanou paměť 10 000 bodů. Výhodou jsou dynamické servoustanovky, které zajišťují o cca 30% kratší dobu měření a podporují i doplňkové funkce spojené s automatickým měřením a vytyčováním. Data z měření jsou v laboratoři zpracovávány v softwaru Groma 8.0. nebo v GIS softwaru ArcGIS 9.1. K přístroji je jako příslušenství přiložena náhradní akumulátorová baterie a sada vysílaček pro komunikaci při měření v terénu.
Specifikace Měření úhlů
  • Přesnost (standartní odchylka dle DIN 18723): 3″ (1.0 mgon)
  • Čtení úhlů (nejmenší dílek): 1″ (0.1 mgon)
Měření délek - Přesnost (směrodatná odchylka)
  • Hranol: ±(2mm + 2ppm)
  • Reflexní folie: ±(3mm + 2ppm)
  • Direct reflex: ±(3mm + 2ppm)
Dosah (standartní viditelnost)
  • Měření na hranol: 3000 m (1 hranol), 5000 m (1 hranol long range), 5000 m (3 hranoly), 7500 m (3 hranoly long range)
  • Reflexní folie: 200 m / 800 m (folie 20 mm / 60 mmm)
  • Direct reflex: až 70 m (Kodak Gray-90% odraz)
- další informace viz datasheet
Manual Manuál v češtině
Datasheet v češtině
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Totální stanice Trimble 5503 DR standard"
"Městské, oblastní a dopravní plánování", "Zemský magnetismus, geodesie, geografie", "Inženýrské stavitelství"