Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Laboratorní pec LM 112

Pracoviště přístroje "Laboratorní pec LM 112"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Laboratorní pec LM 112"
Výrobce Linn High Therm GmbH
Počet kusů 3
Stáří 2004
Použití Laboratorní muflová pec LM 112 je vhodná pro různé aplikace při teplotě do 1100 °C - tepelné zpracování a tepelné zušlechťování materiálů, zejména pro termickou přípravu vzorků (termickou syntézu) a žíhání. Pec je řízena standartním PID regulátorem s volně programovatelným náběhem teploty (čas nárůstu teploty na požadovanou hodnotu). Konstrukce pece umožňuje její výkyv o 90° pro použití v horizontální/vertikální poloze.
Specifikace
  • Maximální teplota: 1200°C
  • Vnitřní rozměry: 100 × 150 × 100 mm
  • Objem: 1,5 l
  • Výkon: 0,6 kW
  • možnost výkyvu pece (90°) do horizontální/vertikální polohy
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 50 Kč/hod.
Kategorie přístroje "Laboratorní pec LM 112"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Průmyslové procesy a zpracování", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Průmyslové procesy a zpracování"