Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura

Pracoviště přístroje "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura"
Výrobce NT - MDT
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Vzorek s pevným povrchem nebo pevně přichycený
Bez omezení velikosti pro ploché vzorky
Použití Mikroskop skenující sondou je univerzální přístroj, sloužící k trojrozměrné analýze vlastností povrchů s rozlišením od nano po mikrometry. Podle použitého režimu lze měřit topografii (AFM), tření (LFM), magnetické vlastnosti (MFM) a jiné.

Aplikace: určení velikosti částic, jejich morfologie, drsnost povrchu, magnetické vlastnosti, výškové profily, litografie, analýza materiálů
Specifikace
  • Pracovní režimy: kontaktní a poklepové AFM, MFM, LFM, PFM, EFM, SCM, KPFM, silová spektroskopie, STM
  • Okolní prostředí: vzduch, nízké vakuum, kapaliny
  • Velikost skenů: 100 µm x 100 µm x 10 µm (skenování hrotem nebo vzorkem), 10 µm x 10 µm x 4 µm (vzorkem)
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 3800 Kč/den
Kategorie přístroje "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika"