Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260

Pracoviště přístroje "Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260"
Výrobce GF Instruments
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Geofyzikální gamaspektrometr GRM-260 je určen pro spektrální měření přirozených (K, U, Th) a umělých (137Cs) radionuklidů v terénu i v laboratorních podmínkách. Měření s pomocí GRM-260 přináší informace o druhu a koncentraci radionuklidů, přítomných v horninách, půdě a vodě.
Přístroj umožňuje provoz v režimech měření spektra, měření na profilech a indikace dávkového příkonu. Interpretace výsledků měření je zajištěna grafickým displejem nebo přenosem do PC pomocí rozhraní RS 232C
Spektrometrie gama záření patří mezi rozšířené geofyzikální jaderné metody neboť je velmi užitečná zejména pro vyhledávání surovin, radiační monitorování, geologické mapování a laboratorní zkoušky hornin a stavebních materiálů.
Specifikace
  • Detektor: NaI(Tl) nebo BGO 2”x2” se stíněným fotonásobičem
  • Rozlišovací schopnost: lepší než 8,5 % pro NaI(Tl) (na 0.662 MeV), lepší než 13.0% pro BGO (na 0.662 MeV)
  • Rozsah energií: do 3 MeV
  • Referenční zdroj: 137Cs, aktivita menší než 10 kBq
  • Tvarování pulzů: semi-gaussovské, 1 μs
  • Analyzátor: 256 kanálů, až 70.000 pulzů/s, K, U, Th analýzy kalibrované v %, ppm, ppm; Dávkový příkon v nGy/h nebo Uequiv
  • PC interface: RS 232C
  • Napájení: NiCd akumulátory (max. 15hod bez dobíjení)
  • Hmotnost: 3,1 kg
Manual Manuál v češtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260"
"Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území"