Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Diferenční GPS Ashtech ProMark2

Pracoviště přístroje "Diferenční GPS Ashtech ProMark2"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geografie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyzické a socioekonomické geografie. Georeliéf a krajina. Prostorové aspekty sociálního a ekonomického prostředí. Tvorba databází v prostředí GIS. Atlasová tvorba, tematické atlasy krajů.
Charakteristika služeb: Fyzická geografie: analýza rizikových faktorů svahové pochody protipovodňová opatření (např. podklady pro ÚPD) dlouhodobá a krátkodobá meteorologická měření inverze, kvalita ovzduší, městské klima informace pro obyvatelstvo termální snímkování a mapování Socioekonomická geografie: demografické analýzy a projekce obyvatelstva analýzy trhu práce analýzy trhu bydlení dotazníková šetření regionálně-geografické studie ad hoc studie ve vztahu k prostorovým informacím
Přístroj "Diferenční GPS Ashtech ProMark2"
Výrobce Ashtech
Počet kusů 1
Použití Souprava Ashtech ProMark2 je přesný GPS měřičský systém, který byl zabudován do navigačního přístroje firmy MAGELLAN GPS 330 MAP. Nabizí kombinaci statického, kinematického i ”stop and go” měření s centimetrovou přesností a samostatného navigačního přijímače. ProMark 2 poskytuje 3 metrovou přesnost v reálném čase - využívá korekčních signálů z evropského systému EGNOS, alternativně WAAS.
Při měření se používá jednofrekvenční anténa Ashtech ProAntenna, vyhodnocení diferenčních měření zajišťuje AshtechSolution Software. Transformace do S-JTSK je řešena v softwaru Transform 5.0.

Aplikace: GPS měření
Specifikace Přesnost
  • Statické měření - horizontální: 0,005 m + 1 ppm
  • Statické měření - vertikální: 0,010 m + 2 ppm
  • Kinematické měření - horizontální: 0,012 m + 2,5 ppm
  • Kinematické měření - vertikální:0,015 m + 2,5 ppm
  • V reálném čase - horizontální: <3 m s Ashtech ProAntenna, 5 m s interní anténou
Manual Manual (EN)
Datasheet (CZ) Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Diferenční GPS Ashtech ProMark2"
"Zemský magnetismus, geodesie, geografie", "Vědy o atmosféře, meteorologie"