Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Georadar GSSI SIR3000

Pracoviště přístroje "Georadar GSSI SIR3000"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geografie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyzické a socioekonomické geografie. Georeliéf a krajina. Prostorové aspekty sociálního a ekonomického prostředí. Tvorba databází v prostředí GIS. Atlasová tvorba, tematické atlasy krajů.
Charakteristika služeb: Fyzická geografie: analýza rizikových faktorů svahové pochody protipovodňová opatření (např. podklady pro ÚPD) dlouhodobá a krátkodobá meteorologická měření inverze, kvalita ovzduší, městské klima informace pro obyvatelstvo termální snímkování a mapování Socioekonomická geografie: demografické analýzy a projekce obyvatelstva analýzy trhu práce analýzy trhu bydlení dotazníková šetření regionálně-geografické studie ad hoc studie ve vztahu k prostorovým informacím
Přístroj "Georadar GSSI SIR3000"
Výrobce Geophysical Survey Systems, Inc.
Počet kusů 1
Podmínky Objemné zařízení
Zapůjčení jen s pracovníky katedry (služba)
Vyškolený personál
Použití Georadar SIR3000 je souprava amerického výrobce GSSI. Georadary (GPR - Ground penetrating radar) jsou zařízení pro detekci podpovrchových objektů. Pracují na principu vysílání a příjmu rádiových vln. Souprava se zkládá z řídící jednotky, antén o různé frekveci (16 Mhz - 2,2 Ghz) a zařízení na určování polohy (měrné kolečko, GPS).

Princip měření spočívá ve vyslání rádiového signálu a zaznamenání odražené vlny (zachycení fázového posunu, intenzity, hloubky). Pro jednotlivé povrchy a měřené hloubky je nutné zvolit anténu. Pro běžné účely (měření silničních, železničních podkladů, archeologický výzkum, mělký geologický výzkum) se používají stíněné antény v rozsahu 100 - 500 Mhz (hloubkový dosah podle podloží cca 20 - 2 m, čím nižší frekvence tím hlubší dosah ale menší detail). Pro skenování betonových konstrukcí (mostní pilíře, povrch silnic) se používají antény s frekvencemi nad 1 GHz (zde je hloubkový dosah do 1m ale velmi detailní. Rádiové impulzy jsou vysílány podle nastavení uživatele až 100 000x za sekundu. Pokud se používá jedna anténa slouží jako přijímač a vysílač, často se používají páry, kdy jedna anténa je vysílač a druhá přijímač.

Aplikace: geologický průzkum, diagnostika stavebních konstrukcí, detekce podpovrchových objektů
Specifikace
  • Antény: k dispozici stíněné antény 200 a 400 MHz
  • Hmotnost: 4,1 kg
  • Počet kanálů 1
  • Displej: Enhanced 8,4: TFT, rozlišení 800x600 pixelů, 64K barev
  • přístroj je voděodolný
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Georadar GSSI SIR3000"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Městské, oblastní a dopravní plánování", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Zemský magnetismus, geodesie, geografie", "Pedologie", "Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí", "Inženýrské stavitelství", "Stavebnictví", "Pozemní dopravní systémy a zařízení"