Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010

Pracoviště přístroje "Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Fakulta: Lékařská fakulta - Laboratoř mikroskopických metod
Ulice: I.P.Pavlova 35
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Laboratoř je personálně a přístrojově vybavena pro přípravu a pozorování vzorků v transmisním elektronovém mikroskopu a skenovacím (rastrovacím) elektronovém mikroskopu
Přístroj "Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010"
Výrobce JEOL, Japonsko
Počet kusů 1
Podmínky Vzorky se vkládají do ultravakua na TEM síťce (průměr 3,05 mm) v podobě ultratenkého řezu, vysušené suspenze, kontrastovaného preparátu apod. Prohlížení je možné v režimu procházejících elektronů, zástinu, možnost difrakce.
Použití Transmisní elektronový mikroskop (TEM) pracuje na obdobném principu jako světelný mikroskop, pouze místo světla používá elektronový svazek. TEM lze využívat pro studium všech nanomateriálů a biologických vzorků. Pomocí něho lze určit velikost, tvary či vnitřní strukturu vzorků.
Pro rozbor a analýzu obrazu lze použít EM tomografie (3D rekonstrukce) - program iTEM do zvětšení asi 50 000x, který lze použít jen u vhodných objektů. Uplatnitelné je také morfometrické měření a obrazová analýza na živém obraze, případně na uložených snímcích v programu iTEM (Olympus Soft Imaging Solutions, Německo).
Specifikace
  • Bodové rozlišení: 0,194 nm
  • Mřížkové rozlišení: 0,14 nm
  • Urychlovací napětí: 80, 100, 120, 160 nebo 200kV
  • Zvětšení (teoretické): 50 – 1 500 000 x
  • Zvětšení (praktické): 50 – 1 500 000 x
  • Náklon: 30° (ve speciálním tomografickém držáku až 60°)
  • Zdroj elektronů: LaB6
  • Záznam obrazu: boční port - upravená digitální kamera Morada 2x2 Mpix (OSIS, Německo), dolní port - digitální kamera Keen View (OSIS, Německo)
  • Software: iTEM
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Elementární částice a fyzika vysokých energií", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Organická chemie", "Biochemie", "Znečištění a kontrola vzduchu", "Morfologické obory a cytologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Únava materiálu a lomová mechanika"