Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340

Pracoviště přístroje "Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Fakulta: Lékařská fakulta - Laboratoř mikroskopických metod
Ulice: I.P.Pavlova 35
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Laboratoř je personálně a přístrojově vybavena pro přípravu a pozorování vzorků v transmisním elektronovém mikroskopu a skenovacím (rastrovacím) elektronovém mikroskopu
Přístroj "Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340"
Výrobce TESLA
Počet kusů 1
Podmínky Vysušené a pokovené vzorky o objemu několik kubických mm se vkládají do vakuové komory, rozměrnější vzorky (150x150x50 mm) lze upevnit pomocí speciálního držáku.
Použití Tesla BS 340 je konvenční SEM (rastrovací, skenovací) elektronový mikroskop použitelný pro pozorování povrchu pevných látek. Příprava vzorku před pozorováním spočívá v nanesení tenké vrstvičky zlata na povrch. Pomocí tohoto mikroskopu lze pozorovat topografii biologických i jiných vzorků a také pořizovat jejich fotografie. SEM poskytuje 3D zobrazení, které je podstatné pro interpretaci struktury povrchu vzorku.
Specifikace
  • Urychlovací napětí: plynule 2-5 kV; skokově 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kV
  • Garantované rozlišení: 7 nm na speciálním preparátu
  • Rozsah zvětšení (teoretický): 10 - 500 000 x
  • Rozsah zvětšení (praktický): 10 - 50 000 x
  • Detektor: SE, možno připojit BSE
  • Záznam: film 6 x 9 cm s možností následné digitalizace
Manual Laboratoř mikroskopických metod
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Elementární částice a fyzika vysokých energií", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Organická chemie", "Biochemie", "Znečištění a kontrola vzduchu", "Morfologické obory a cytologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Únava materiálu a lomová mechanika"