Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Spektrofotometr NANODROP ND-1000

Pracoviště přístroje "Spektrofotometr NANODROP ND-1000"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
 • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
 • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
 • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
 • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
 • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroj "Spektrofotometr NANODROP ND-1000"
Výrobce NanoDrop Technologies, Inc. USA
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Širokopásmový (220-750 nm)spektrofotometr NanoDrop 1000 je schopen naměřit spektra z 1 μl vzorků s velmi vysokou přesnostní a reprodukovatelností. Přístroj využívá patentované technologie pro retenci vzorku na základě jeho vlastního povrchového napětí, což umožňuje jednoduchou manipulaci se vzorkem a čištění přístroje bez použizí kyvet. Další výhodou NanoDrop 1000 je schopnost měřit i na vysoce koncentrovaných vzorcích bez potřeby jejich ředění (až 50x větší koncentrace, než u standartních kyvetových spektrofotometrů).

Aplikace: měření koncentrace a čistoty nukleových kyselin do koncentrace 3700 ng/μl (dsDNA)bez ředění, analýza purifikovaných proteinů, měření hustoty buněk, obecná UV-Vis spektrofotometrie, a další
Specifikace
 • Zdroj: xenonová výbojka
 • Typ detektoru: CCD s 2048 body
 • Rozsah vlnové délky: 220 - 750 nm
 • Přesnost vlnové délky: 1 nm
 • Rozsah absorbance: 0,02 - 75 (10 mm ekvivalentní absorbance)
 • Detekční limit: 2 ng/μl (dsDNA)
 • Maximální koncentrace: 3700 ng/μl (dsDNA)
 • Objem vzorku: 1 μl
 • Délka měřicího cyklu: 10 s
Manual Manuál (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Spektrofotometr NANODROP ND-1000"
"Biofyzika", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Biotechnologie a bionika"