Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

MPMS SQUID Magnetometr XL-7

Pracoviště přístroje "MPMS SQUID Magnetometr XL-7"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "MPMS SQUID Magnetometr XL-7"
Výrobce Quantum design
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Práškový materiál
Použití SQUID magnetometr je zástupcem metody měření magnetizace materiálů pomocí zákona elektromagnetické indukce a v současné době představuje nejpřesnější zařízení pro studium magnetických vlastností látek, kdy je možné rozlišit změny v magnetickém poli až v řádu 10–14 T. SQUID magnetometr typu MPMS XL-7 umožňuje plně automatizovaná měření magnetického momentu (přesněji její podélné složky ve směru vnějšího magnetického pole) studovaného materiálu v měnících se podmínkách teploty a indukce vnějšího magnetického pole. Navíc je vybaven modulem pro měření tzv. střídavé (AC) susceptibility (tj. reálné a imaginární složky susceptibility při různých frekvencích střídavého magnetického pole).
SQUID magnetometr typu MPMS XL-7 umožňuje měření:
  • Polních závislostí magnetizace vzorků (hysterezní smyčky)
  • Teplotních závislostí magnetizace vzorků
  • Střídavé susceptibility
SQUID magnetometr typu MPMS XL-7 je určen pro práškové materiály nebo materiály ve formě válečků s maximálním průměrem 4 mm a výškou 5 mm. Měřicí atmosférou jsou nízkotlaké páry hélia.
Specifikace
  • Rozsah měřitelných magnetických momentů: ± 5 emu (tj. ±5.10-3 Am2)
  • Teplotní rozsah: 1,9 až 400 K (v případě osazení píckou lze měřit i v intervalu od 400 do 800 K)
  • Rozsah indukce vnějšího magnetického pole: –7 až +7 T
  • AC měření: rozsah frekvence střídavého magnetického pole: 0,1 až 1000 Hz, rozsah indukce střídavého magnetického pole: 0 až 0,0003 T
  • MPMS MultiVu Windows-based Software Interface
Manual Manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 7200 Kč/den
Kategorie přístroje "MPMS SQUID Magnetometr XL-7"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"