Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100

Pracoviště přístroje "EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100"
Výrobce MagnetTech GmbH (Německo)
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Spektrometr MiniScope MS100 je určen pro měření elektronových paramagnetických resp. spin-rezonančních spekter v roztoku i tuhé fázi s mikrovlnným generátorem o frekvenci 9,3 až 9,55 GHz a proměnným magnetickým polem o intenzitě 0 až 450 mT. Detektor s modulační frekvencí 100 kHz.
Spektrometr je vybaven výpočtovým softwarem Analysis a softwarem pro interpretaci výsledků Multiplot.
Specifikace
  • Čas pořízení spektra: >12 s
  • Maximální rozměr vzorku: 6 mm
  • Frekvence mikrovlnného generátoru: 9,3 až 9,55 GHz
  • Magnetické pole: 0 až 450 mT
  • Modulační frekvence detektoru: 100 kHz
  • Data interface: RS-232
  • Software: Analysis, Multiplot
  • Možnost excitace laserovým zářením
Manual Manuál (EN)
Návod (Operation Hints) (EN)
Manuál - software Analysis (EN)
Manuál - software Multiplot (EN)
Datasheet - aplikace (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"