Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL

Pracoviště přístroje "Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
  • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
  • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
  • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
  • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
  • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroj "Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL"
Výrobce Leica
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Leica DM IL je inverzní mikroskop určený zejména pro mikrobiologické laboratoře a pro práci s buněčnými kulturami. Přístroj poskytuje téměř neomezený aplikační potenciál pro mikroskopii živých buněk, je ideální pro rutinní pozorování buněčných a tkáňových kultur, kapalin a usazenin. Je také vhodný pro speciální aplikace jako mikromanipulace a mikroinjekce.
Uživatelé jistě ocení jeho schoponosti pozorování fluorescence v procházejícím světle, optimalizovaný fázový kontrast a novou efektivní kontrastní techniku - IMC (Integrovaný Modulační Kontrast). Unikátní technologie IMC firmy Leica Microsystems poskytuje vysoce kvalitní hoffmanovský modlační kontrast bez nutnosti použití speciálních objektivů.

Aplikace: hodnocení experimentálních preparátů a buněčných kultur,
Specifikace
  • Objektivy: 4x - 100x
  • Okuláry: 10x, 12.5x, 15x, 16x nebo 25x
  • Kondenzory (pracovní vzdálenost/NA) : S 90/0.23, S 55/0.35
  • Osvětlení: halogenová lampa 6 V, 35 W
  • Filtry: průměr 32 mm
Manual Manuál (EN/DE)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL"
"Biofyzika", "Morfologické obory a cytologie", "Mikrobiologie, virologie", "Zoologie"