Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluoroskan Ascent FL

Pracoviště přístroje "Fluoroskan Ascent FL"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "Fluoroskan Ascent FL"
Výrobce ThermoLab systems (Finsko)
Počet kusů 1
Stáří 2001
Použití Fluoroskan Ascent FL umožňuje měření luminiscence a fluorescence v mikrotitračních deskách (až 384 jamek, v současnosti 96 jamek). Lze provádět automatický nástřik až tří reakčních složek (v současnosti pouze jedné) v rozsahu 5 - 1000 μl (po 5 μl) při nástřiku 5 μl proběhne dávkování 96-ti jamkové desky během 25 sekund.

Aplikace: kinetická měření, teplotní závislosti, detekce ATP (buněčné, bakteriální), cytotoxicita, proliferace buněk, antioxidační vlastnosti.
Specifikace
  • Regulace teploty: +3°C až 45°C
  • Luminiscence: 270-670 nm
  • Fluorescence: excitace 320-700 nm, emise 360-670 nm (podle uspořádání filtrů: maximálně 8 excitačních a 6 emisních)
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluoroskan Ascent FL"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Znečištění a kontrola vody", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Mikrobiologie, virologie"