Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Elektrochemický analyzátor CHI600C

Pracoviště přístroje "Elektrochemický analyzátor CHI600C"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra anorganické chemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti syntézy komplexních sloučenin přechodných kovů.
Přístroj "Elektrochemický analyzátor CHI600C"
Výrobce CH Instruments
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Měření roztoků při laboratorní teplotě.
Použití Elektrochemický analyzátor CHI600C je určen pro studium redoxních vlastností elektrochemicky aktivních látek, kinetiky a mechanismu chemických reakcí či adsorpčních dějů elektroanalytickými metodami cyklické voltametrie (CV), lineární sweep voltametrie (LSV), chronoamperometrie (CA), chronokulometrie (CC) a Bulk elektrolýzy s kulometrií (BE) ve vodných i nevodných roztocích studovaných sloučenin.
Specifikace
  • přístroj vybaven tříelektrodovým systémem
  • Elektrody: referenční argentchloridová, pomocná platinová, pracovní platinová, uhlíková či zlatá elektroda
  • Potenciál: od -10 do +10 V
  • Elektrický proud: 0 – 0,25 A
  • Citlivost: 10-12 – 10-1 A/V
  • Skenovací rychlost (CV, LSV): 10-6 – 2∙104 V/s
  • Šířka pulsu (CA): 10-4 – 103 s
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Elektrochemický analyzátor CHI600C"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"