Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Sorptomatic 1990

Pracoviště přístroje "Sorptomatic 1990"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Sorptomatic 1990"
Výrobce Thermo Finnigan
Počet kusů 1
Stáří 2003
Podmínky práškové případně krystalické materiály (max. 5mm)
Použití Přístroj Sorptomatic 1990 je počítačem řízený měřicí přístroj pro charakterizaci pevných vzorků metodou sorpce plynu, založený na tzv. statické volumetrické metodě. V základním vybavení se používá pro fyzisorpční měření (fyzikální adsorpce) pro určování specifické plochy povrchu a distribuci šířek mikro a mezopórů porézních materiálů použitím plynů jako dusík, argon, krypton, atd.
V režimu mikroporézních materiálů je pro zajištění správného stupně vakua v držáku vzorku během předzpracovací fáze a před začátkem analýzy použita turbomolekulární vakuová pumpa.
Přídavný snímač tlaku pro měření velmi nízkých tlaků s vhodnou přesností umožňuje správně charakterizovat velikost a objem mikropórů.

Aplikace: měření specifické plochy povrchu, výpočet velikosti pórů, odhad rozložení velikosti částic
Specifikace
  • Adsorbáty: dusík, krypton
  • Měření plochy povrchu vzorků: od 0,2 m2/g (dusík), od 0,005m2/g (krypton)
  • Objem pórů: od 0,0001 cm3/g
  • Minimální poloměr póru: dán rozměry molekul použitého plynu (např. 0,35 nm pro dusík)
  • Předpříprava vzorků: odsávání plynu - vákuum, ohrěv
Manual Manuál v angličtině
Manuál používaného softwaru v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 2650 Kč/den
Kategorie přístroje "Sorptomatic 1990"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"