Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mössbauerův Spektrometr MS96

Pracoviště přístroje "Mössbauerův Spektrometr MS96"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Mössbauerův Spektrometr MS96"
Výrobce laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů
Počet kusů 1
Stáří 1996
Podmínky Charakter vzorku: práškový materiál, tenké filmy
Použití Mössbauerova spektroskopie je užitečný nástroj pro výzkum materiálů obsahujích Fe (případně Sn). Mössbauerův spektrometr MS96 je vhodný pro měření mössbauerových spekter při pokojové teplotě. Analýza spekter poskytuje údaje pro stanovení a kvantifikaci fázového složení vzorků (včetně vzorků amorfních a nanokrystalických). Výhodou mössbauerovy spektroskopie je vysoká selektivita měření, což umožňuje indentifikovat a rozpoznat požadovanou složku, i když se ve vzorku vyskytuje pouze v malém množství, které by bylo pro jiné experimentální techniky nerozpoznatelné.
Specifikace
  • Izotop: 57Fe, alternativně 119Sn
  • Rozsah rychlostní osy: ±20 mm
  • Max. nelinearita rychlostní osy: méně než 0,1 %
  • Provozní teplota: pokojová teplota
  • Detektor: rychlý scintilační detektor s YAlO3:Ce krystalem
  • Rozměry: 420×180×150 mm
  • Hmotnost: 9 kg
Manual http://nanocentrum.upol.cz
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 2500 Kč/den
Kategorie přístroje "Mössbauerův Spektrometr MS96"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"