Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

ZetaPlus - měření velikosti částic

Pracoviště přístroje "ZetaPlus - měření velikosti částic"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště je součástí Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Pracovní kolektiv má bohaté teoretické i praktické zkušenosti se studiem a i praktickými aplikacemi v oblasti povrchové chemie a koloidní chemie resp. nanočásticové chemie. Specializuje se zejména na studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra. Dále se zabývá problematikou povrchové energie a smáčivosti tuhých povrchů a práškových materiálů zejména anorganických (pigmenty), ale i organických materiálů (plasty). Důležitou oblast činnosti tvoří studium rheologického chování čistách kapalin, roztoků a disperzí ? měření viskozity a viskoelastického chování v širokém teplotním rozsahu. V rámci studia chování roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) pak je naše pracoviště schopné stanovit základní parametry procesu tvorby micel ? CMC, agregační číslo, velikost micel atd.
Charakteristika služeb: Z hlediska možných poskytovaných služeb v oblasti povrchové a koloidní chemie nabízíme: Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech. Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů). Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel. Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu. Studium přípravy a vlastnosti disperzí anorganických i organických látek kondenzačními metodami. Stanovení velikosti a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL). Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu). Stanovení agregátní stability vodných disperzí anorganických a organických látek standardními metodami podle teorie DLVO.Měření molekulové hmotnosti polymerních látek metodou statického rozptylu světla.
Přístroj "ZetaPlus - měření velikosti částic"
Výrobce Brookhaven (Thermo)
Počet kusů 1
Stáří 2000
Použití Přístroj ZetaPlus je navržen pro okamžité a přesné stanovení zeta potenciálu a elektroforézní mobility jemných částic v rozsahu cca 5 nm až 50 µm.
Princip měření je založen na Dopplerově efektu - posunutí frekvenčního spektra rozptýleného laserového záření. Následně je naměřená frekvence srovnávána s referenční.
Zeta potenciály lze automaticky graficky vynést v různých závislostech (např. pH, povrchová aktivita, koncentrace).

Aplikace: Měření velikosti částic v rozsahu 3 nm až 3 μm metodou DLS a měření zeta potenciálu PALS
Specifikace
 • Vzorky: převážně koloidní vzorky rozpuštené ve vodě nebo polárním rozpouštedlu
 • Velikost vzorku: závislá na materiálu
 • Velikost vzorku - elektroforéza: typicky 0,005 až 30 µm
 • Velikost vzorku - měření velikosti částic: 0,002 až 3 µm celkově
 • Objem: 1 ml až 1,5 ml, volitelně 0,2 mL (pouze pro měření velikosti částic).
 • Rozsah pH: 2 - 12
 • Rozsah vodivosti: 0 to 700 mS/m
 • Rozsah mobility: 10-9 až 10-7 m2/V.s
 • Teplota: 6° C až 100° C, ±0.1° C, aktivně řízeno, bez externí cirkulace
 • Doba měření: 1 až 4 s/cyklus, typicky 10 cyklů/běh
 • Laser: nominálně 35 mW, 50 mW alternativně
 • Pole: 0 až 3.2 kV/m, voleno automaticky nebo uživatelem
Manual Manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "ZetaPlus - měření velikosti částic"
"Fyzikální chemie a teoretická chemie"