Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Tenziometr

Pracoviště přístroje "Tenziometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště je součástí Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Pracovní kolektiv má bohaté teoretické i praktické zkušenosti se studiem a i praktickými aplikacemi v oblasti povrchové chemie a koloidní chemie resp. nanočásticové chemie. Specializuje se zejména na studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra. Dále se zabývá problematikou povrchové energie a smáčivosti tuhých povrchů a práškových materiálů zejména anorganických (pigmenty), ale i organických materiálů (plasty). Důležitou oblast činnosti tvoří studium rheologického chování čistách kapalin, roztoků a disperzí ? měření viskozity a viskoelastického chování v širokém teplotním rozsahu. V rámci studia chování roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) pak je naše pracoviště schopné stanovit základní parametry procesu tvorby micel ? CMC, agregační číslo, velikost micel atd.
Charakteristika služeb: Z hlediska možných poskytovaných služeb v oblasti povrchové a koloidní chemie nabízíme: Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech. Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů). Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel. Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu. Studium přípravy a vlastnosti disperzí anorganických i organických látek kondenzačními metodami. Stanovení velikosti a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL). Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu). Stanovení agregátní stability vodných disperzí anorganických a organických látek standardními metodami podle teorie DLVO.Měření molekulové hmotnosti polymerních látek metodou statického rozptylu světla.
Přístroj "Tenziometr"
Výrobce Lauda (Thermo)
Počet kusů 1
Stáří 1997
Použití Tenziometr TD 1 je robustní a intuitivní zařízení, které umožňuje přesně měřit statické povrchové a mezipovrchové napětí kapalin dle standardizovaných metod Wilhelmovy a Du Noüy (metodou odtrhávání kroužku). Pomocí tohoto tenziometru lze také stanovit hustotu a hmotnost (pro malé hmotnosti) dle archimédova zákona.

Aplikace:
 • měření povrchového a mezipovrchového napětí, kontaktního úhlu, hmotnosti a husoty
 • testy na zbytky detergentů po čištění vody
 • určení a testování fyzikálních charakteristik roztoků
 • vývoj a testování povrchově aktivních látek - surfaktantů a emulgátorů
 • detekce povrchově aktivních látek v odpadních a ostatních vodách
Specifikace
 • Povrchové a mezipovrchové napětí - rozsah: 0,0 - 100,0 mN/m
 • Povrchové a mezipovrchové napětí - rozlišení/přesnost: 0,1 mN/m
 • Density - range: 0 - 2000 g/l
 • Density - rozlišení/přesnost: 1 g/l
 • Hmotnost - range: 0 - 200,0 mg
 • Hmotnost - rozlišení/přesnost: 0,1 mg
 • Interface: analogový výstup
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Tenziometr"
"Fyzikální chemie a teoretická chemie"