Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

HPLC Beckman System Gold

Pracoviště přístroje "HPLC Beckman System Gold"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výuka odborné biochemie na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni. Výzkum biochemie enzymů a ostatních proteinů. Stresová fyziologie a biochemie rostlin. Genetické inženýrství.
Přístroj "HPLC Beckman System Gold"
Výrobce Beckman (USA)
Počet kusů 1
Stáří 1997
Použití HPLC Beckman System Gold ve verzi s pumpami 125NM v nekovovém provedení (PEEK), UV/VIS detektorem diodového pole 168NM a sběračem frakcí SC-100. Příslušenství systému obsahuje termostat CROCO-CIL a širokou škálu analytických i semipreparativních kolon. HPLC je řízena počítačem se softwarem Nouveau Gold.

Aplikace: kapalinová chromatografie nízkomolekulárních látek (syntetických i přírodních)
Specifikace Analytické kolony:
 • Beckman Ultrasphere ODS
 • Phenomenex Synergi 4μ Polar-RP 80A
 • Jupiter 4μ Proteo 90A
 • Supelco Discovery HS PEG
 • Supelcosil LC-18
 • Supelcosil LC-ABZ+
 • Tessek Separon SGX C18
 • Tessek Separon SGX CN
 • Watrex Nucleosil 120-5 C18
Semipreparativní kolony:
 • Tessek Separon SGX C18
 • Tessek Separon SGX NH2
 • HEMA-BIO 1000 C18
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "HPLC Beckman System Gold"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Geochemie", "Pedologie", "Znečištění a kontrola vody", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Fyziologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Hnojení, závlahy, zpracování půdy", "Šlechtění rostlin"