Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

AFM mikroskop typu Explorer

Pracoviště přístroje "AFM mikroskop typu Explorer"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "AFM mikroskop typu Explorer"
Výrobce ThermoMicroscopes (USA)
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Velikost vzorku: neomezená pro ploché vzorky
Požadavky na vzorky: tuhé nebo pevně spojené, čisté
Použití Mikroskop atomárních sil (AFM) je určený pro 3D analýzu topografie vzorku. Umožňuje přesně popsat topografii povrchu na úrovni mikrometrů v příčném i svislém směru. Popis vzorku na úrovni nanometrů je složitější vzhledem k narušení konvoluce - svislé rozměry jsou měřeny přesněji, měření příčných rozměrů a morfologie je narušeno.
V dalších režimech AFM lze mapovat místa s různými materiálovými charakteristikami (koeficient tření, Youngův modul, atd.). Také je možné využít bodovou spektroskopii.

Aplikace: distribuce velikosti částic, studium povrchů, nanostruktur, buněčných struktur a biomolekul, studium velikosti a morfologie částic různých krystalových modifikací (alfa, beta, gama, epsilon Fe2O3) vznikajících v průběhu termicky-indukovaných reakcí v pevné fázi, drsnost povrchu
Specifikace
  • Režimy: kontaktní, bezkontaktní, tapping AFM, LFM, PFM, force-distance spectroscopy
  • Okolní prostředí: air, liquid
  • Skenovací rozsahy: 100 × 100 × 10 µm, 2 × 2 × 0.8 µm
Vybavení: Standardní výbava včetně CCD kamery, dvou skenerů, umožňujících analýzu (kontaktní i bezkontaktní) suchých vzorků a dvou skenerů pro měření v kapalném prostředí. Pro snadnější manipulaci se vzorky a vyhledávání vhodných míst je laboratoř vybavena i optickým mikroskopem (Olympus IX-70) s adaptérem pro AFM mikroskop.
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "AFM mikroskop typu Explorer"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Makromolekulární chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Geologie a mineralogie", "Mikrobiologie, virologie", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Ostatní materiály"