Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K)

Pracoviště přístroje "Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K)"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K)"
Výrobce laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Charakter vzorku: práškový materiál, tenké filmy
Použití Mössbauerův spektrometr nízkých teplot sestává z Mössbauerova spektrometru MS96 a héliového kryostatu s uzavřeným cyklem. Kryostat CCS-850 (firma Janis) je uzavřený chladící systém navržený pro teploty od 15 do 300 K. Sestava je vybavena izolací proti vibracím, která je tvořena měchy upevněnými na montážní přírubě. Toto řešení odděluje vibrace vznikající v chladícím systému od vzorku.

Mossbauerův spektrometr nízkých teplot umožňuje:
  • rozlišení strukturních forem železitých oxidů
  • studium teplotně závislých jevů (např. fázové transformace)
Specifikace
  • Teplotní rozsah: 20–300 K
  • Doba chlazení: 3 hrs to 20 K
  • Použitý Mössbauerův spektrometr: MS96
  • Izotop: 57Fe, alternativně 119Sn
  • Rozsah rychlostní osy: ±20 mm
  • Max. nelinearita rychlostní osy: méně než 0,1 %
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 3400 Kč/den
Kategorie přístroje "Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K)"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"