Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

FLx800 fluorimetr a luminometr

Pracoviště přístroje "FLx800 fluorimetr a luminometr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
 • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
 • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
 • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
 • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
 • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroj "FLx800 fluorimetr a luminometr"
Výrobce Bio-Tek US
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití FLx800™ je multi-detekční microplate reader (integrovaný fluorimetr a luminometr)kombinující vysoký výkon spolu s jednoduchostí použití. Přístroj podporuje vrchní i spodní skenování 6 až 384 jamkových mikrodesek a PCR desek. Volitelný externí dávkovač umožňuje použití přístroje pro speciální aplikace - testy iontovým kanálem a testy zábleskové luminiscence (např. světélkování, ATP).
Přístroj může pro svůj běh používat jak software integrovaný přímo v přístroji, tak plně PC řízeného režimu pomocí výkonného softwaru Gen5™ Data Analysis.

Aplikace: měření fluorescence a luminiscence na mikrodeskách
Specifikace
 • Detekční metoda: fluorescence, luminescence
 • Skenovací metoda: end point, kinetické a plošné skenování řízené počítačem
 • Zdroj: Halogenová lampa
 • Fluorescence - rozsah: 300 - 700 nm
 • Fluorescence - citlivost: typicky 5 pmol (1 fmol/jamka 96-jamková deska)
 • Luminescence - Wavelength range: 300 - 700 nm
 • Luminescence - citlivost: typicky 100 amol ATP (flash)
 • Microplate types: 6- až 384-jamkové desky, PCR desky
 • Řízení teploty: 4°C nad okolní - 50°C
 • Software: Gen5 Data Analysis Software
 • zásobník na činidlo
Manual Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "FLx800 fluorimetr a luminometr"
"Biofyzika", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Geochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Biotechnologie a bionika"