Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Kapilární elektroforéza

Pracoviště přístroje "Kapilární elektroforéza"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Hemato-onkologické klinika
Ulice: I. P. Pavlova 6
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Molekulárně genetické laboratoře jsou součástí Hemato-onkologicé kliniky LF UP. V laboratořích se rutinně provádí DNA a RNA analýzy klinických vzorků nemocných s hematologickým onemocněním.
Přístroj "Kapilární elektroforéza"
Výrobce Applied Biosystems
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Formou servisu, pod odborným dohledem.
Použití ABI PRISM 310 je automatický jednokapilárový genetický analyzátor navržený a optimalizovaný pro širokou sekvenčních a fragmentačních analytických aplikací. Systém se používá k automatickému stanovení sekvence nukleotidů DNA metodou kapilární elektroforézy doplněnou laserovým detektorem. Pomocí ABI PRISM 310 lze provádět většinu testů na gelové bázi (De novo sekvenování, SNP validace).

Aplikace: analýza nukleových kyselin
Specifikace
  • Třídění a kvantifikace DNA z: PCR fragmentů, restrikčních fragmentů, cDNA
  • DNA sekvencování z: jednořetězcové DNA, dvojřetězcové DNA, PCR generované DNA
  • Standartní primery: M13 reverse, -21 M13, T3, T7, SP6, SK, KS
  • Detektor: CCD kamera pro fluorescenční vlnové délky 525 - 650 nm
  • Optika: excitace barviv pomocí 488 a 514 nm spektrálních čar 10 mW argonového laseru
  • Separační napětí: 100 V - 15 kV
  • Gelové čerpadlo: naplňuje kapiláru polymerem, generuje tlak do 1800 psi
  • Zásobník: 48 nebo 96 zkumavek (bezobslužný provoz)
  • Vyhřívání kapiláry: okolní teplota - 60 °C
  • Řízení: PC s MS Windows, řídí všechny funkce pro sekvenování DNA a genotypizaci
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Kapilární elektroforéza"
"Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Biotechnologie a bionika", "Onkologie a hematologie", "Farmakologie a lékárnická chemie"