Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Luminescenční spektrometr LS-50B

Pracoviště přístroje "Luminescenční spektrometr LS-50B"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské chemie a biochemie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Zkušební laboratoř č. 1308, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci. Test přímého kontaktu Test extraktu Eluční test Test rozpustných vzorků
Charakteristika služeb: Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky. Zkoušky cytotoxicity in vitro.
Přístroj "Luminescenční spektrometr LS-50B"
Výrobce Perkin-Elmer, USA
Počet kusů 1
Stáří 1999
Podmínky Je nutné seznámit se s obsluhou přístroje a předem si zamluvit dobu práce.
Použití Luminiscenční spektrometr Perkin-Elmer LS50B je komplexním nástrojem pro citlivé biochemické aplikace - fluorescence, fosforescence a bio-chemiluminescence. Spektrometr obsahuje pulzní vysokotlaký xenonový zdroj.
Spektrometr je vybaven softwarem FL WinLab, umožňujícím plně automatické řízení přístroje, sběr a analýzu dat.

Aplikace: měření fluorescence, lumincescence a fosforescence
Specifikace
 • Zdroj: xenonová výbojka, (ekvivalent k 20 kW při 8 μs délce), pulzní šířka v polovině výšky píků <10 μs
 • Detektor: fotonásobič
 • Monochromátory: typu Monk-Gillieson
 • Excitatační rozsah vlnových délek: 200 - 800 nm, s volitelnou nulou
 • Emisní rozsah vlnových délek: 200 - 900 nm, s volitelnou nulou
 • Přesnost vlnové délky: 1,0 nm
 • Reprodukovatelnost vlnové délky: 0,5 nm
 • Bandpass - excitační štěrbina: 2,5 - 15,0 nm (po 0,1 nm krocích)
 • Bandpass - emisní štěrbina: 2,5 - 20,0 nm (po 0,1 nm krocích)
 • Fosforescenční režim - delay a gate časy: minimální celková perioda 13,0 ms (50 Hz)
 • Skenovací rychlost: 10 - 1500 nm/min (po 1 nm intervalech)
 • Emisní filtry: počítačově nastavitelné cut-off (high-pass) filtry pro 290, 350, 390, 430 a 515 nm, blank
 • Citlivost: odstup signál-šum 500:1 r.m.s., při použití ramanova pásma vody s excitací 350 nm, excitační i emisní bandpass 10 nm
 • Typ vzorku: kyvety, 96 jamkové desky
Manual Manuál (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodu
Kategorie přístroje "Luminescenční spektrometr LS-50B"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Botanika", "Biotechnologie a bionika", "Farmakologie a lékárnická chemie"