Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

NXR FT-Ramanův spektrometr

Pracoviště přístroje "NXR FT-Ramanův spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra anorganické chemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti syntézy komplexních sloučenin přechodných kovů.
Přístroj "NXR FT-Ramanův spektrometr"
Výrobce Thermo Electron Corporation
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky 20 mg tuhého vzorku, měření za laboratorní teploty.
Použití Pomocí ramanova spektrometru (modulu) NXR FT lze provádět měření infračervených absorpčních spekter a spekter Ramanova rozptylu (analýza vibračních stavů) pevných nebo kapalných vzorků (např. pro organickou, anorganickou i polymerní chemii, farmaceutický výzkum, forenzní analýzy, kapalinové analýzy).

Aplikace: identifikace, kontrola čistoty nebo strukturní studie chemických látek. Analýza vibračních stavů všech tuhých a kapalných látek.
Specifikace Infračervená spektroskopie (FT-IR spektrometr Thermo Nicolet Nexus 670):
 • Spektrální rozsah: 50-700 cm-1 (far IR), 375-11 000 cm-1
 • Vzorkovací techniky: transmisní (KBr tablety, nujol), ATR (Smart Orbit Diamond Plate), DRIFT
 • Spektrální rozlišení: 0,125 cm-1
 • Kontinuální dynamická adjustace
 • Automatická kontinuálně variabilní apertura
 • DTGS a Solid Substrate dělič paprsků
 • mlýnek a lis pro KBr techniku je součástí zařízení.
Ramanova spektroskopie (FT-Ramanovův modul Nicolet NXR 9650):
 • Spektrální rozsah: 50-4000 cm-1
 • Detektor: NXE Genie germaniový detektor chlazený dusíkem, který umožňuje vysokou rychlost skenování bez zhoršení kvality dat
 • Zdroj: Nd:YVO4 laser s excitační vlnovou délkou 1064 nm
 • Spektrální rozlišení: standardní Ramanovské rozlišení je lepší než 0,8 cm-1; Maximální spektrální rozlišení interferometru je 0,09 cm-1
Manual Datasheet v angličtině
Specifikace modulu v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "NXR FT-Ramanův spektrometr"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"