Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Multisizer 3 Coulter Counter

Pracoviště přístroje "Multisizer 3 Coulter Counter"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "Multisizer 3 Coulter Counter"
Výrobce Beckman Coulter
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, zaškolení, časová domluva, úhrada spotřebního materiálu
Použití Multisizer 3 Coulter Counter je v součastnosti nejuniverzálnějším analyzátorem velikosti částic, je použitelný pro různé materiály s rozličnou velikostí částic. Lze ho použít pro měření objemu, plochy povrchu, velikosti a počtu částic s velikostí v rozsahu 0,4-1200 µm.
Přístroj Multisizer 3 je založen na Coulterovském principu (elektrická detekční zónová metoda) pro měření objemu částic, což představuje přímé měření fyzikálních vlastností částic.

Aplikace: biologie, průmyslové aplikace, kontrola kvality a výzkum
Specifikace
  • Celkový analytický rozsah - průměr: 0,4 - 1200 μm
  • Celkový analytický rozsah - objem: 0,0336 až 904,8 × 106 fL (μm3)
  • Dynamický rozsah apertury: 30:1 dle průměru, 27 000:1 dle objemu
  • Rozlišení: nastavitelné uživatelem
  • Linearita: lineární odezva ±1% z výšky pulzu na zvoleném rozsahu
  • Interface: TCP/IP připojení z analýzéru do IBM kompatibilního PC
  • Hmotnost: 34 kg
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Multisizer 3 Coulter Counter"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Znečištění a kontrola vody", "Morfologické obory a cytologie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie", "Hygiena", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Ostatní lékařské obory", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin"