Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření

Pracoviště přístroje "Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření"
Výrobce laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky
  • pevná fáze vzorků s obsahem železa 57Fe
  • vzorky do průměru 15mm a 7mm tlouštky
  • pevný (kompaktní) nebo práškový materiál
  • elektricky vodivé i nevodivé materiály, polovodiče
Použití Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů (CEMS – Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy) a Mössbauerova spektroskopie konverzního rentgenového záření (CXMS – Conversion X-ray Mössbauer Spectroscopy) jsou dvě z metod, s jejichž pomocí lze studovat mössbauerovské záření v geometrii zpětného rozptylu (BMS – Backscattering Mössbauer Spectroscopy). Vzhledem k energetickým ztrátám během neelastických srážek ve zkoumaném materiálu je dosah konverzních elektronů, resp. konverzního rentgenového záření velmi krátký (300 nm, resp. 1–10 µm). Proto je tato technika vhodná pro studium tenkých filmů a povrchového fázového složení materiálů.

Aplikace: CEMS a CXMS slouží jako podpůrné metody v materiálové fyzice, nanotechnologiích, metalurgii, chemii, archaeometrii, geologii a mineralogii. Spektra mohou poskytnout hodnotné informace o korozních procesech a jejich inhibici (fosfátování oceli, studium oxidických vrstev), katalýze, magnetických strukturách, změnách složení obrobených povrchů materiálů atd.
Specifikace
  • Detekční technika: Integrální Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů, resp. konverzního rentgenového záření.
  • Typ detektoru: Proporcionální průtokový detektor pro měření za pokojové teploty
  • Detekční směs: He (Ar) / 0–25% CH4
  • Detekované záření: 7,3 keV K konverzní elektrony, resp. 6,3 keV Kα charakteristické rentgenové záření
  • Registrace: 1024 kanálů
  • použitím CEMS je dosáhnuta lepší citlivost v porovnání s TMS (1E13 - 1E14 atomů 57Fe / cm)
Manual Datasheet v češtině
u kontaktní osoby
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 2600 Kč/den
Kategorie přístroje "Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"