Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

High Resolution Melter HR-1

Pracoviště přístroje "High Resolution Melter HR-1"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "High Resolution Melter HR-1"
Výrobce Idaho Technology
Počet kusů 1
Stáří 2005
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, zaškolení, časová domluva, úhrada spotřebního materiálu.
Použití High resolution meter HR-1 firmy Idaho technologies byl prvním na trhu komerčně dostupným přístrojem pro analýzu tání DNA. Pomocí tohoto přístroje lze detekovat různé typy DNA pomocí sledování malých změn fluorescenčního signálu při teplotních změnách. HR-1 je rychlou, jednoduchou a efektivní alternativou pro skenování genů a detekci mutací.

Aplikace: analýza tání dvojvláknové DNA s interkalovaným fluorochromem
Specifikace
  • Rychlost ohřevu (lineární rampa): 0,01 - 1 ºC / sekunda
  • Teplotní rozsah: okolní - 100 ºC
  • Emisní spektrum: 440 - 470 nm
  • Excitační spektrum: 470 - 520 nm
  • Sběr dat: 24 bit teplotní a fluorescenční A/D převodník
  • Objem vzorku: 5-20 μl s Roche LightCycler kapilárami
  • Kapacita/průchodnost: jednokapilárový tavič, typicky 40-45 vzorků za hodinu při 0,3 °C/s nárůstu teploty
  • Software: na platformě Windows s řídicími a analytickými moduly
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ano, v rámci budovy
Podmínky zapujčení Dohodou. Využití mimo laboratoř možné v případě nevyužité kapacity.
Kategorie přístroje "High Resolution Melter HR-1"
"Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Onkologie a hematologie", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Ostatní lékařské obory", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení", "Šlechtění rostlin", "Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat"